Gonneke Berendsen

Vormen van begeleiding

Voor welke vormen van begeleiding kun je bij mij terecht?

 

Ouder/kind-coaching

quote_jung

Maak jij je zorgen over je kind?

 • Wil je dat er iemand meekijkt naar specifieke opvoedingsvraagstukken?
 • Heb je behoefte om stil te staan bij wat je daarin tegenkomt?
 • Wil je meer leren over de belevingswereld van je kind en de wisselwerking tussen jullie?

Dan nodig ik je uit een afspraak te maken voor een oudergesprek. Samen kijken we naar het kind in de thuis- en schoolsituatie.

 • Wat laat je kind zien via zijn of haar gedrag?
 • Wat is er nodig voor jullie als ouders om je kind verder te helpen?
 • Welke mogelijkheden heeft het kind zelf?

Ik kijk mee vanuit verschillende invalshoeken. Dat geeft nieuwe inzichten en een andere kijk op de situatie én op je kind. Eén gesprek is vaak al voldoende om als gezin meer rust, balans én plezier te ervaren.

Soms is het fijn om daarnaast enkele afspraken te maken voor je kind. In mijn begeleiding ga ik uit van de mogelijkheden en niet van de problemen die je kind of de omgeving van je kind ervaart. Ik help het kind op zoek te gaan naar wat het nodig heeft om zijn eigen mogelijkheden, talenten en kwaliteiten in te kunnen zetten. Zodat het kind vol zelfvertrouwen op zijn eigen pad verder gaat.
Hierbij maak ik gebruik van verschillende werkvormen:

gesprek, systemisch werk, het Coacheespel, De reis naar binnen, ontspannings – en lichaamsoefeningen, visualisatie, kunstzinnige werkvormen.

Ook heb ik een extra oog voor hooggevoeligheid.

Na elke sessie koppel ik mijn bevindingen aan de ouders terug en geef ik eventueel handreikingen voor thuis.

Naar boven

 

Individuele coaching

Als kind heb je je een manier van reageren eigen gemaakt die destijds voor jou de best mogelijke was. Een deel van je reacties nu, is gebaseerd op bescherming tegen gevoelens die je in het verleden niet hanteren kon. Deze bescherming houdt jou in je volwassen leven vaak af van dat wat je juist zo graag wilt.
Je houdt niet alleen de pijnlijke gevoelens weg – je ontneemt jezelf ook de fijne en krachtige gevoelens. Misschien heb je je zo aangepast aan je omgeving dat je bijna ongemerkt het contact met jouw diepere wensen en verlangens bent  kwijtgeraakt? Je leeft dan niet in overeenstemming met de diepere verlangens van je hart, waardoor je leegte en een innerlijke onvrede voelt.

Dit kan zich uiten in:

 • terugkerende problemen in je relatie(s)
 • gevoelens van eenzaamheid
 • perfectionisme, te hard werken
 • altijd de rots in de branding zijn
 • inspiratie in je leven missen
 • onzekerheid, besluiteloosheid
 • veel negatieve zelfkritiek hebben
 • moeilijk je emoties en gevoelens kunnen uiten
 • het idee hebben dat anderen je leven bepalen
 • je vaak moe en lusteloos voelen, zonder medische oorzaak

Als je behoefte hebt aan coaching kijk ik in een veilige, gelijkwaardige en respectvolle sfeer met je mee. Ik help je stil te staan bij wat zich in het hier en nu afspeelt. Het gaat niet zozeer om het verhaal, we gaan vooral op zoek naar wat er in jou zichtbaar gemaakt wil worden. Op deze manier geef je ruimte aan de weggehouden pijn. Door die te doorvoelen, kom je opnieuw in contact met jouw oorspronkelijke energie, met je verlangen en jouw levenskracht. Je krijgt inzicht in je gedachten, je gevoelens en je gedrag en je zult keuzes gaan maken die echt bij jou passen.

Het vraagt bereidheid om naar jezelf te kijken, moed om te voelen wat je liever wegstopt en liefdevolle aandacht om dat wat zich ontvouwen wil, toe te laten.

Ik begeleid en ondersteun je van harte in dit proces.
Werkvormen die ik gebruik:

gesprek, focussen, spiegelen, technieken vanuit ‘systemisch werken’ (familieopstellingen) en mindfulness.

Daarnaast heb ik een extra oog voor hooggevoeligheid.

Naar boven

 

Relatiecoaching

Voel jij je alleen in je relatie? Loop je in de relatie met je partner steeds tegen hetzelfde aan? Speel je met de gedachte om uit elkaar te gaan?
Samen met mijn levenspartner Ad begeleid ik stellen die specifiek naar hun relatie willen kijken: welke patronen hebben zich vastgezet, waardoor je elkaar soms niet meer bereiken kunt. Onze begeleiding is erop gericht om elkaar anders te leren kennen en nader tot elkaar te komen. Door inzicht te krijgen in elkaars behoeften en verwachtingen zal er begrip ontstaan en inzicht verkregen worden.Dit kan een verdieping in de relatie betekenen, zeker wanneer beide partners gaan begrijpen en voelen waar het werkelijk om gaat.

 • Wat is nu echt belangrijk?
 • Wat heeft ieder nodig?
 • Wat verwachten we van elkaar?

Een aantal uitgangspunten hierbij:

De liefdesband is een levend iets. Als we er niet voor zorgen, kwijnt hij als vanzelf weg. In deze snelle wereld is het een uitdaging om aanwezig te zijn in het hier en nu om aan onze behoefte aan echte verbondenheid toe te komen. Dit verlangt van je dat je bewust en zorgzaam met je liefde omgaat. Na tientallen  jaren huwelijk of relatie zijn we dit soms kwijt en is het zaak om te herkennen dat we elkaar hierdoor niet (meer) bereiken

Waar zitten de pijnplekken in de relatie? Horen die bij de relatie of bij het verleden? Als je de pijn uit het verleden (weer) helder in het vizier hebt, kun je die delen met je partner om te laten zien dat je partner niet de oorzaak van je pijn is. Je laat de pijn daar waar ie hoort.

Niet altijd leidt relatiecoaching tot het redden van de relatie. De relatiecoaching is dan wel geslaagd maar beide partners komen er achter dat men gelukkiger is zonder elkaar. Ook dit inzicht kan beide partners verder helpen.
Werkvormen die we gebruiken:

gesprek, focussen, spiegelen, kernkwadrant, technieken vanuit systemisch werk,  familieopstellingen, en mindfulness.

Het feit dat wij als man en vrouw de relatiecoaching doen, geeft een extra meerwaarde. Alle ervaringen die wij vanuit ons mens-zijn hebben opgedaan, nemen we mee in de begeleiding. Ook wij zijn in onze relatie steeds meer onszelf geworden.

Naar boven

Familieopstellingen

Eenieder van ons maakt deel uit van een familie waarmee we onlosmakelijk verbonden zijn. Veel van onze hardnekkige issues in het leven zoals: je niet goed genoeg voelen, problemen in de relatiesfeer, psychosomatische klachten, verslavingen et cetera, komen voort uit het familiesysteem. Door een familieopstelling kan zichtbaar worden gemaakt hoe ons leven zich verhoudt tot ons familiesysteem en kunnen we patronen doorbreken of achter ons laten.

Grondlegger familieopstellingen

Grondlegger van de familieopstellingen is de Duitse Gestalttherapeut en psycho-analyticus Bert Hellinger. Hij ontdekte dat personen ‘verstrikt’ kunnen zijn in hun familie. Zij blokkeren in het (voluit) leven van hun eigen leven.

Er wordt in familieopstellingen gewerkt met 3 principes:

 • Is de balans juist tussen geven en nemen?
 • Wie neemt welke positie in en klopt dit wel?
 • Wordt er iemand van het systeem buitengesloten?

Blokkades

In 99% van de gezinnen nemen kinderen gevoelens en emoties over van hun ouders. Kinderen doen alles voor hun ouders, vanuit een blinde, kinderlijke liefde. Onbewust proberen ze hun ouders te helpen, door lasten van hen te dragen. Volwassenen zijn kinderen van hun ouders. En ook vele volwassenen dragen onbewust stukken mee vanuit hun familiesysteem. Hierdoor ontstaan kleine, maar ook zeer grote problemen. Het jong overlijden van een ouder of kind, een eerdere relatie van een van de ouders of grootouders, oorlog, een miskraam of andere ingrijpende gebeurtenissen. Ze kunnen generaties lang de vrijheid van familieleden in de weg staan. We hebben daar geen weet van. Er kan pas vrijheid ontstaan op het moment dat alles wat is blijven liggen in het verleden aangekeken en erkend is. Dan pas kan de liefde binnen een systeem weer gaan stromen, aldus Hellinger. En dan is een bepaald probleem niet meer nodig.

Hoe werkt het?

Systemisch werk en familieopstellingen hebben meestal plaats in een groep. Een deelnemer brengt zijn of haar vraag in. Intuïtief kiest hij groepsleden uit, die tijdens de opstelling de rol van representant op zich nemen. Zij vertegenwoordigen familieleden van de deelnemer. Ook andere zaken kunnen een plaats krijgen in de opstelling: het huis, de ziekte een product of symboliek. Diegene die het probleem inbrengt, zit in eerste instantie aan de kant en kijkt toe. De representanten weten vrijwel niets van de deelnemer. Zij kennen alleen een korte omschrijving van het probleem.

De deelnemer plaatst de representanten op gevoel in de ruimte. Dan gebeurt er iets opmerkelijks: alle representanten voelen de emoties en ‘plaats’ van degene die zij representeren. Zij hoeven daar niets voor te doen. Hellinger spreekt hier van “het wetende veld”. Een familiegeweten wordt actief.

De begeleider neemt waar, stelt gerichte vragen aan de representanten, en voegt waar nodig elementen toe. Zo ontstaat inzicht in de aanwezige problemen en dynamieken. Dit is vaak het moment dat de deelnemer zelf in de opstelling komt. Vervolgens ordent de opsteller het aanwezige systeem: iedereen krijgt de rol die hem of haar toekomt. Mogelijke oplossingen worden zichtbaar en de energie kan weer stromen.

Anders kijken

Wie deelneemt aan opstellingen, kijkt door een andere bril naar de wereld en het leven. Deelnemers, representanten en toeschouwers nemen vaak diepgaande inzichten mee naar huis over zichzelf, het systeem waaruit zij komen en de situatie waarin zij zich nu bevinden.

Naar boven